ВНИМАНИЕ!!! Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
10.09.2019
Планирано въвеждане на нова функционалност в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите
Уважаеми потребители, Поради планирано въвеждане на нова функционалност в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридически...
26.07.2019
Невярна информация за теч на данни от ТРРЮЛНЦ
По повод постъпил сигнал в Агенция по вписванията, относно оплакване, че в Google се откриват индексирани лични данни от сайта на Търговския...
20.06.2019
Планирано обновяване на Информационната система на ТРРЮЛНЦ
Уважаеми потребители, На 21.06.2019 г. в периода от 21:00 ч. до 21:40 ч., поради планирано обновяване на информационната система, няма да бъдат...
14.06.2019
Електронните услуги ще бъдат ограничени на 15.06.2019г.
Агенцията по вписванията уведомява всички потребители, че онлайн услугите на Агенцията ще бъдат ограничени на 15.06.2019 в часовия диапазон 12...
30.05.2019
Агенцията по вписванията започва активно надграждане и оптимизиране на системите
Планираните дейности по модернизация на системите ще наложат частични спирания на електронните услуги на Агенцията До края на годината Агенцията...

Страница От 3