ВНИМАНИЕ!!! Съгласно изискванията на ЗМИП в срок до 31 май 2019 г. следва да бъдат заявени данни относно действителни собственици в ТРРЮЛНЦ. Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията. Във връзка с планирано обновяване на информационните системи, в периода от 15:00 ч. до 18:30 ч. на 1 юни 2019 г. (събота), както и на 8-9 юни 2019 г. (събота/неделя) и 15-16 юни 2019 г. (събота/неделя) електронните услуги на ТРРЮЛНЦ, няма да бъдат достъпни.
Новини
 
14.06.2019
Електронните услуги ще бъдат ограничени на 15.06.2019г.
Агенцията по вписванията уведомява всички потребители, че онлайн услугите на Агенцията ще бъдат ограничени на 15.06.2019 в часовия диапазон 12...
30.05.2019
Агенцията по вписванията започва активно надграждане и оптимизиране на системите
Планираните дейности по модернизация на системите ще наложат частични спирания на електронните услуги на Агенцията До края на годината Агенцията...
07.05.2019
Въвеждане на нови функционалности в информационната система на ТРРЮЛНЦ
Уважаеми потребители, Поради планирано въвеждане на нови функционалности в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридиче...
25.03.2019
Агенцията по вписванията ще работи извънредно
Целта е да се улесни подаването на декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от Зсч (за неактивност на търговци и ЮЛНЦ), в ТРРЮЛНЦ Всички офиси на...
07.03.2019
Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си
Със заповед Агенцията цели уеднаквяване на практиката в ТРРЮЛНЦ На 15.02.2019 изпълнителният директор на Агенцията по вписванията издава...

Страница От 2